: * . . . . . . . . . . ۉۉ ~


24-09-11, 06:49 PM


/ . . ڪﮧ . . .
ﮧ . . .
:26/10/1423. . .
ﮧ : 6:48 . . .

24-09-11, 06:59 PM
!
()
. . .

24-09-11, 07:01 PM
, .. .. .. .. .. ( ) !!
/ .. "

24-09-11, 07:03 PM
http://up.rabe7.com/get-10-2010-5rbaw1f8.gif

. .

!
........................ |[ . .
( )

[ ]
................................ [ ]
. .

http://www.77d.com/vb/images/smilies/wilted_rose4.gif

24-09-11, 07:07 PM
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~
* ||~

24-09-11, 07:22 PM
:


.
..!
..!
.. http://www.5foq.com/vb/smail/icon11.gifhttp://www.5foq.com/vb/images/smilies/CE_DP_Stealer.gif


.. !http://www.5foq.com/vb/smail/rose.gif

25-09-11, 02:36 PM
*

*^


- $ ~o)

( )*
/

25-09-11, 02:38 PM
http://27.media.tumblr.com/tumblr_ls1ir2bghq1qj7hzjo1_250.png

*

​​​​​​​​
.. ߿
:|
߿
..!

25-09-11, 02:39 PM
http://26.media.tumblr.com/tumblr_ls1imfrZUQ1qj7hzjo1_400.jpg

*

​​​​​​​​
[ ] !


/ !
[ ] ||~

25-09-11, 02:40 PM
♥ :
- ª Ѫ

ʪ ﻟ Ϫ .. (:
ﻟ̪


ﺂ ڪ ﻣ ..
Ә
ۆ ۆ ٱﻟ
ﻣ ﻟ ﺂﻧ
ۆ
♥ :
ª
ﻟ .. : /
ﻟ : [ ﺂ ]

25-09-11, 02:41 PM
http://28.media.tumblr.com/tumblr_lrzlxuo9pp1qj7hzjo1_400.jpg
*#̴

ﻋﻣ̵ ٓ ̄ﻟﺳ̲ﻋ
ﻟ ٓ ̄ﻟﺳ̲ﻋﯾ ﻋﻣ̵
ﻟ ﻣ̵ ﻗﺑﻟﮔ ﺑﻟ
ﻟ ﻣ̵ ﺑﻋϐ ﯾ
ﻟ Ȑ
ﻣ̵ ̄ﻟ ̄ﻟ
̄ﻟﮔ ﻣ̵ﻧ ﻟ ﺳ̲

ﻣ̵ ٓ ̄ﻟﺳ̲ﻋ
ﻋﻣ̵ ٓ ﺑﻟ ﻋﻣ̵
◦ *KSA*<3◦

25-09-11, 04:57 PM
*-

ڳۆ ۆٓٱ ۆۆ ٱ
ۆȪٓ ۆ ۆٱۆ ٱٱ
ٱٱ ٱ ٱ
ٱٓ ڳٓ ۆٱ ٱٱ

25-09-11, 04:58 PM
http://26.media.tumblr.com/tumblr_lrt5uwNM1n1qj7hzjo1_400.jpg
*​ﯚ . .
ۆ ﺂﻟ ﻟ . .
ۆ :
{ .. ﺂﻟ !!
ﺂﻟ ..

{.. ۆ
.. / 

25-09-11, 05:12 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lr6ufjhzhg1qj7hzjo1_400.jpg


​​​/ ۈ
/ ۈ . . ۈ !
ۈ !
/
!
ۈ [ Ԑ
<3~
ۈ ! - =$
ۈ

ۈ
ۈ /
^
ۈ / ﺂ - !
ۈ Ӑ ۈ

25-09-11, 05:14 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lr4ez4V5mq1qj7hzjo1_400.png
( )
!
+ :
/ / :(

26-09-11, 10:11 PM
:(

26-09-11, 10:15 PM
http://30.media.tumblr.com/tumblr_ls3apysyjw1r36c6go1_400.png


( ٱ )
( )
!
( ) !
( ) !
( )
ٱ !
!
۶ﮯ ( ٱ )
ٱ ٱ

┈ ﻣ ٱ
.

27-09-11, 02:49 PM
http://27.media.tumblr.com/tumblr_lrkewfZ9wf1r204qjo1_400.gif

27-09-11, 02:56 PM
*ﺑٺ ﻣ̵
- ﻟﻟ̲ ٱ !
ۅې ..
ٺ ٳ ﻗﯾﻣ̵ۃ ﻟ
- ﻓې ﻋ ﻟ̲ ) ..
# ٺ ٳ / !
# ٺ ٳ ﻟ̲ / !
ﻟ̲ .. ٺ
( ﻟ̲ﻣ̵ٺ ٱ ) !
ﻟ ﻣ̵ ..
- ﻟﺂ ٳ !

27-09-11, 02:58 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lrjh6gnR4N1qj7hzjo1_500.png

27-09-11, 03:14 PM


,


,

,
.

*

27-09-11, 03:29 PM
-

̄ﻟﺳﺳﺳ
̄ﻟ
.* ̄ﻟ :
ۅﻟ ̵ ﻣﻣﻣ

27-09-11, 03:31 PM
(http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746)
: 4 ( 1 3) (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746)

^
(q41)(a13)(a13)

27-09-11, 03:37 PM
http://27.media.tumblr.com/tumblr_logt6nokut1qj7hzjo1_400.jpg

:

-
( )


..

( )

27-09-11, 03:39 PM

ﺂ ﺂ
ﺂѐ ({})</3 !

27-09-11, 05:42 PM
http://26.media.tumblr.com/tumblr_llrhcnXBq41qj7hzjo1_400.jpg
/ !
ڳ ..
.. !
.. /
/ !

.. .. !

28-09-11, 02:14 PM
http://27.media.tumblr.com/tumblr_ls76fq4sRG1qj7hzjo1_400.jpg

*#
:
ٺ !
ۆ ٺ ..
ٺ ..

ٺ
-

28-09-11, 02:15 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_ls75mxdkE61qj7hzjo1_400.png

​​​​​ ,
​ !
..
ﻟ ,
/

: !

28-09-11, 02:20 PM
ﺂ ' ڳ . . = (

ۆ ٺ ۈ ﺂ ﺂ . . ۈۆ : ﺂ ﺂ ﺂ

/ ﺂۆ - !

[ ] . . [ ] . . ٺ28-09-11, 02:21 PM
: 2 ( 1 1) (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746)

/
:$

28-09-11, 02:22 PM
http://28.media.tumblr.com/tumblr_lru5vj8S021qj7hzjo1_400.png

28-09-11, 02:23 PM
http://26.media.tumblr.com/tumblr_lrt6kaM80U1qj7hzjo1_500.png
ﻣ̵ٺ
ۅ ( ﻣ̵ - ٺ ) !
ۅ ﻣ̵ ٓ ﯾ ﻟ̲ٓ
ﻟ̲ﻣ̵ - ۅ ٺ ..
ۅ ː
- ﻟ ﺷ̲ ♡̷ ..
ﻣ̵ ﻣ̵
*ﻣ̵ ﻣ̵ې
- ﺑ ۅ !
ۅﻟﺂ ٺ ۅﻟﺂ ﻣ̵ٺ ..
ﻣ̵ ( ۅ )
ﻧ ﺑ ﻟ̲ﻣ̵ !
ۅ ː ﻟ̲ٓ *
ۅ ﻟ ː
ﻣ̵
- ( ﻟ̲ٓ ) !


+̶ ﺑ ..
ٱ ː ♡

28-09-11, 02:24 PM
http://3-bnat.com/vb/images/smilies/Love-135.gif .!
............... /!
.:

28-09-11, 02:25 PM
/ .................
................. { .. !

28-09-11, 02:27 PM
") http://www.ba9bnat.com/vb/images/smilies/ta7a_411.gif

28-09-11, 02:29 PM
ۈۈڪ ڪ ۈ ڪ ۈ ڪ ڪڪ !

28-09-11, 02:38 PM
, . . !

28-09-11, 02:39 PM
,
.. ( ) !

http://vb.eqla3.com/images/smilies/frown.gif http://vb.eqla3.com/images/smilies/004.gif

28-09-11, 02:52 PM
<B>http://img685.imageshack.us/img685/470/56500470.png

</B>

28-09-11, 03:09 PM


,.

28-09-11, 09:04 PM
http://forum.ertwaa.com/images/smilies/e-rsam%20%2892%29.gif
ܒڷڪ ٺ ڪ
http://forum.ertwaa.com/images/smile/e-r.100.png ..

28-09-11, 09:09 PM
http://30.media.tumblr.com/tumblr_lkvm3tvT1h1qet3p1o1_500.jpg
* *

^
:)

28-09-11, 09:12 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lr7i6jYSxZ1r031p1o1_500.png

http://www.tvquran.com (http://www.tvquran.com/)

:$

28-09-11, 09:13 PM
http://30.media.tumblr.com/tumblr_lqemk9NA9d1r031p1o1_500.jpg


( )


28-09-11, 09:15 PM
​​​[​​​ ..​​​


. .

ۅ 3
ې
ۅ

28-09-11, 09:19 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lpn8vxEQiy1qktlbdo1_400.jpg
http://media.tumblr.com/tumblr_lobdl5zFtt1qhy9ci.png http://media.tumblr.com/tumblr_lobdltOOFv1qhy9ci.png http://media.tumblr.com/tumblr_lobdmgbPYM1qhy9ci.png

28-09-11, 09:21 PM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_ln53yiKTvu1qktlbdo1_500.jpg

ٱ ..
,

`♥
..
!
( ) !
`♥
( ) ..

ۆ !
</3 #

28-09-11, 09:23 PM
: 2 ( 1 1) (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746)

/ .. (wtg)

28-09-11, 09:25 PM


28 ..

!

..

..

*
;) ??
!
;
..()

!
:$ ,
: ..

<3For : soyr (wtg)

28-09-11, 10:49 PM
. :
. . ( ) :$ *

28-09-11, 10:50 PM
: 3 ( 1 2) (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746)

:")

29-09-11, 11:45 AM
*

ٱ / :

​​​​​​ ٺ ٱ ٺ
ј ۅ Ȫ . .
ۅۅ ٱ :$

29-09-11, 11:48 AM
http://25.media.tumblr.com/tumblr_lq6qjzmOjf1qj7hzjo1_400.png
30-09-11, 06:45 PM
: 2 ( 1 1) (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746)

.. :$

01-10-11, 08:35 PM
http://static.tumblr.com/wc4gxae/8fdlsc2gz/____________.png (http://www.qassimy.com/)

01-10-11, 08:36 PM
*​​​​

​​ !

:

*- ﻣۑ :$

01-10-11, 08:37 PM

:(

01-10-11, 08:40 PM
: 2 ( 2 0) (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=746746), (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=742413)

.. :$
^*

01-10-11, 08:55 PM

,
[]

01-10-11, 08:59 PM
/
[ ]

. .

(wilted_ro

02-10-11, 01:55 PM
!:(

02-10-11, 02:35 PM
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406919029.pnghttp://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406039226.png


http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131405994523.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml13140599799.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131405997926.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131405999626.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406000416.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406000912.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406001115.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml13140600265.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406002832.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406003617.png

http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131433449121.png


http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131433449435.png

http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml13143344958.png
http://www.6ow6.com/up/uploads/7ml131406039521.png

02-10-11, 02:40 PM


^ * :sh652:(a13)

03-10-11, 05:32 PM
http://www.qassimy.com/vb/image.php?u=570724&dateline=1317503878 (http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=570724)
(http://www.qassimy.com/vb/member.php?u=570724) http://www.qassimy.com/vb/images/statusicon/user_offline.gif


^*

(qq)(a13)

03-10-11, 07:48 PM
:"( :(

05-10-11, 04:50 PM
http://28.media.tumblr.com/tumblr_lqstzv0bXf1r152t1o1_250.gif

http://www.7c7.com/vb/images/smilies/brose.gif *


^
http://www.7c7.com/vb/images/smilies/+heart2+.gif

08-10-11, 03:06 PM
,
!
!
[ ] ͐ =)
:-
,
:) </3 < .|

10-10-11, 02:41 PM
http://static.tumblr.com/wc4gxae/aVFlsrc3h/________.png (http://www.qassimy.com/)

10-10-11, 02:44 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lsrcx4vjfT1qj7hzjo1_400.jpg


<3
/ -.. [ ] * ﺳ̶ﺳ̶ -
ﺂﻟﻟ .. [ ] .. Ȫ =$ !

10-10-11, 03:34 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lsrchexsLX1qj7hzjo1_400.png

<3


*​​ ﺂ ..
ﺂ ﺂ ﺂ !
ﺂ ﺂ
ﺂ / ﺂ ..!

BRB :)

11-10-11, 05:08 PM
.


ٺ ٓ ͐ ﻟٓ
ۈ ͐ﺂ ٓ ﺂ ٺ

Ȫٓ
ٓ
ۈ ﻟ
ﺂ <3

11-10-11, 05:09 PM
*┌
ˇ ↓


​​​​​
- = / !
: [</3]
!

+  !

[ ]!

28-10-11, 09:00 PM
.. :( !#

31-10-11, 12:17 AM
:/
!*

03-11-11, 02:09 AM
(q78)(qq60)(unlove)

05-11-11, 03:43 AM
http://29.media.tumblr.com/tumblr_lu5fe7Rhdg1qj7hzjo1_400.png

11-11-11, 12:57 AM
*

..
ﺳܒ /


! : )

ﻓ ڳ ﺂڳ

-̶ -̶ -̶ -̶-̶ ​​​​​ ̶-̶ -̶-̶ ̶-̶

24-11-11, 12:40 PM

. .
: /
!


!
~o):

. .
;$!

^ :$

28-11-11, 08:10 PM
ڪ
: ʪ

Ȑ ۅ ϐ
Ѫ ʪ

ۅ
ʪ

ڪ
Ȫ ۅ ʪ

ۅ ۅ
ڪ ʪ

Ҫ
ʪ


Ő ʪ

ۅ
ۅ Ȫ ѐʪ

ۅ
Ȫ ʪ


ۅ ʪ

ۅ ﻣט Ȫ
ʪ ʪ

Ӑ
ǐ ʪ

ۅ
ʪ


Ѫ ʪ


ʪ

Ϫ
ʪ

..
ʪ


ʪ


Ԫ ʪ


ڐ ʪ


ʪ ʪ

ѐ
͐ ‘ ʪ

Ȑ
ª ۅ ʪ


ʪ

Ѫ
ۅ ﺂ ʪ


ﻣט ʪ

http://www.ba9bnat.com/vb/images/smilies/ta7a_10.gif
ۅ ʪ


ʪ

ۅ
ѐ ʪ

ۅ ̪ ͪ
Ҫ ʪ

Ѫ
ۅ Ѫ ʪ

01-12-11, 12:41 PM
*-

$20
..! ​


* &#207; ♥ mum .. ♡ <3<3

01-12-11, 12:42 PM
*-


ﻣ̵ﺣ [ ̄ﻟ ]
ﯾﻗﻧﻋﻧ ː
ﮔ ̄ﻟ ​

01-12-11, 12:43 PM
*​

..
( ) !
-
: . ( )

10-12-11, 10:53 PM
*


. . . . (wtg)

06-01-12, 12:25 AM

˪ﺂ
:

ﻓ ﺂ

Ȫﺂ :

ٺ
http://forum.ertwaa.com/images/smilies/e-rsam%20%2892%29.gif

06-01-12, 12:27 AM

ٺ
</3

06-01-12, 12:35 AM
*​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​✗


​​​​​​ ↓ ☇

<306-01-12, 06:37 PM
http://24.media.tumblr.com/tumblr_lxc5w5GeFh1r2mv3oo1_400.png

06-01-12, 06:46 PM
http://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/12793985341.png (http://www.chatsaudicam.com/vb/t7879.html)
- () _ http://www.shooq4.net/upfiles/17O71142.gif (http://www.shooq4.net/)
+ * http://www.4-mms.net/forum/images/smilies/rose-d.gif

06-01-12, 06:47 PM
ﻟ ٺ


* . . ٺ


- ( ) ♪

06-01-12, 06:49 PM
:

#

$


;

12-01-12, 12:09 AM
=( </3

12-01-12, 12:10 AM

12-01-12, 12:17 AM


:(

12-01-12, 12:19 AM
,:
..
ۆ / !
ڳٱ
http://www.shooq4.net/upfiles/17O71142.gif (http://www.shooq4.net/) http://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/127939848310.png (http://www.chatsaudicam.com/vb/t7879.html)

12-01-12, 12:20 AM
http://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/12793985341.png

http://www.bb4arab.com/vb/images/smilies/12793985341.png


12-01-12, 12:40 AM
..
,
!


http://www.bs6tbnat.com/vb/images/smilies/tears.gif

12-01-12, 12:41 AM
+ _
ۧ http://vb.algfx.com/Users/Alixa/Images/Smile%20BB/30.png

12-01-12, 12:42 AM
➜ ໌
. .
/ ( ) 
:
[ ] . . !
$

03-03-12, 07:29 PM
,

..


( )
.. ..
!

21-04-12, 02:20 PM

..


= ) ?*

21-04-12, 02:22 PM
ϐ
: / ǐ

Ȑ : ϐ

[ ] ̪ . .

ϐ ( )


21-04-12, 02:26 PM
..:

!!
/ (

21-04-12, 02:32 PM
I need you

21-04-12, 02:41 PM
http://www.nojoomcirta.com/upload//uploads/images/nojoomcirta.com-78d3ca1b60.jpg

:>

22-04-12, 10:40 PM
"@
:
:q
/
$..
* ^

23-04-12, 02:37 PM
:
)!

... ♥

23-04-12, 02:47 PM
:gcr852:(qq83)

25-04-12, 05:23 PM
 ..

25-04-12, 11:21 PM
* ..

$
!
. .


: !


..
: /

26-04-12, 11:15 AM

"@..

26-04-12, 11:19 AM
, .. .. !!

26-04-12, 12:02 PM
=- ()
- !
- :
- !
- ..
- !
-
- !
- ..
- "
- ..
-
- /
- !
- : ,
- : !!
- !
-
-
- /(
-
- / ..
-
- ..
-
- ..
- |
- http://www.shooq4.com/vb/images/bb/30.png (http://www.7la-n.net/vb/7la_t15988) !!

28-04-12, 05:36 PM
+

ﻵ ♡̷̷̷̷̷̷̷(

01-05-12, 07:51 PM
12-05-12, 08:12 PM
ۆ ڳٺ
ۆ ﺻۆ ٱ
ٱ ٱ ۆ
ٱ ( ڳٺﻫ )
ٱ ٱٺٓ
ۆٱ ٱٱ

25-05-12, 10:45 PM
..

.. :

.. ( ) !!

.. (:

29-05-12, 04:22 PM
:(!

29-05-12, 04:23 PM

..


= ) ?*

29-05-12, 04:24 PM
/
!
ј ..
( )

ڪ
( $

29-05-12, 04:32 PM
*

ǐ ڐ


ڐ


29-05-12, 04:46 PM
.. ..!

29-05-12, 04:54 PM
.


​​​​​ﭠ̲ ' ﻣ̝̚
( ﺟﯾ ﺂﻏﻧ ﻟ̲ڳ
ﺑﻋ͠ﺩ ۆ ̄ﻟ̲ﻏﯾﺂ : ( ﺧﻟﻧﺂ
ﻣ ۆ ﻣﻧ ﻋﻟﯾڳ 

29-05-12, 04:59 PM
ll / :
.......

><" ..


MUM ♡̷!

30-05-12, 12:31 AM
") </3

30-05-12, 05:58 PM
​ ﺎ :
ٺ '-
ﺄ ﺄ
ﺎ :
ٺ ﺑ '-
..♡

ٺ ﺎ Ș

30-05-12, 05:59 PM
​̲͠


ǐ
ﻣ ﻋ

..+ ٺ : )♡̷̷̷̷̷̷̷

30-05-12, 06:02 PM
-We smile .. :')
Not Because everything Is Fine ..
But Because when we ( smile )
everything is going to Be Fine

so Just smile ') ♡♡♡

31-05-12, 12:33 AM

'

.. ♡̷!

31-05-12, 12:38 AM
.. ߘ :
ﻥ ♡'
..
"

:
♡'
.. '$
" $$ ♥♥♥'

31-05-12, 12:42 AM

:

ۆ
')

+ ﺂ ♡♡♡ !

31-05-12, 12:48 AM
' ٺ
ڳ ڳٺ
`♥

31-05-12, 12:51 AM
-


ﻣ̵ﮪ̵̵̵ ﺎ '
ٱﻟﻟې ڳ ﺷې ﻋ̵̵̵ﺎﺩ̵ې '
ﺎ ﻋ̵̵̵ﺎﺩ̵ې ﻓ​​​​​​ې ڳ ..
ﮘ ﺷې !

31-05-12, 12:53 AM
-


..
..
:


()


..

31-05-12, 12:55 AM
-* ۆ )
ۆ

*:
* ..
*:
♡̷*!**

31-05-12, 12:58 AM
#


: /
 
 Ӫ : )
 [ ] .. 
 . .
 / : ( 
 : Ӫ !!
 ♡

31-05-12, 01:00 AM
!̵ ♥
♥ . .
.
.ﻣﺬﺗﻲ ﺁﻟﻠﻲ ﻣﺜﻞ ﺟﻬﻲ ;
ﺑﻞ ﺈ ﺟﻬﻲ ﺃﻃﻠﻖ ﻣﻨﻬ =)):$</3

31-05-12, 03:12 AM
-

*music* '

ۈ ۈ '@
♥♥♥

31-05-12, 03:27 AM

'
!
♡♡

01-06-12, 12:42 AM
​​​​​ﯾῑﺳۅ ​ ﭠ ﻟῑ ﻋ̵̵̵ῑ ​ﭠ
ۅῑﺧ ﻟﻟῑῑ ۅιﻟῑﯾ
ﺳ - ۅﻟῑ ﻧﺻﻧι ﻓ̵
​ ι ﺑ ۅ ﻣ̵ ῑﻟﻋ̵̵̵ῑ
___________________

01-06-12, 12:48 AM
-ﺟ ﺟ ')
ٳﻟﺎ ﺎﻟ ﻓ /=
ﺎ ♡♡'

02-06-12, 07:48 PM
-
ﻓ ﻟ ﻣ ٱﻟ
ٱﻟ :
Ȫٓ
ݪٓ / '
ﻋﻟێ ٱﻟ
.. ٱﻟ ♡̷̷̷̷̷̷̷!

02-06-12, 07:53 PM
=))

:( </3

.. <3 ..!

03-06-12, 05:10 AM
​​ ٱٺ ٱ
ٱ ۆ ٱ ..
ۆ ٱ ۆ ٱ ') !
ۆٺ
. . ♥♡♡

03-06-12, 05:14 AM
​+̴

( ♡
_ :
.. ♥♥

03-06-12, 05:39 AM
<3

03-06-12, 06:38 PM
-


♡♡♡'

03-06-12, 06:45 PM
_


')

04-06-12, 12:11 AM
-
ﯙﯾ '
ﻣﭠ ﯾﯙﯙﻣ ۈ ﮔ ﻧﺑﺿ ♡♡

22-06-12, 01:06 AM
. [ ] ♥ !

22-06-12, 01:08 AM
:

: )

22-06-12, 01:09 AM
: !
:(
ͪ ..
Ѫ ! ٺ
Ȑ ! + Ѫ ♡

13-12-12, 02:03 PM
_ * ..

13-12-12, 02:09 PM
_
..

13-12-12, 02:12 PM
_
:
, , ,

<3

24-12-12, 02:35 PM
~

24-12-12, 03:32 PM
Follow Me : @A_AlOtaibi13 (qq136)